ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ม.ค.-มี.ค 2562 ราคา 10900

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ม.ค.-มี.ค 2562 ราคา 10900

🛒 สินค้าราคา : 10,900 บาท
📍 ตำแหน่ง : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


📄 รายละเอียดประกาศ

รายละเอียดการเดินทาง :

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สกายน์ – เจดีย์เก๊ามูดอว์ – อังวะ – นั่งรถม้าชมเมือง – สกายน์ฮิลล์

วันที่ 2 : พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – มิงกุน – ระฆังมิงกุน -เจดีย์มิงกุน – ทัชมาฮาล

วันที่ 3 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – วัดมหากันดายง – กรุงเทพฯ