ทัวร์เกาหลี KOREA ROMANTIC SPRING 5วัน 3คืน เม.ย.2562 ราคา 23999

ทัวร์เกาหลี KOREA ROMANTIC SPRING 5วัน 3คืน เม.ย.2562 ราคา 23999

🛒 สินค้าราคา : 23,999 บาท
📍 ตำแหน่ง : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


📄 รายละเอียดประกาศ

รายละเอียดการเดินทาง :

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 : เกาหลีใต้ (อินชอน) – EUNBONGSAN MOUNTAIN FORSYTHIA FESTIVAL – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา

วันที่ 3 : โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์

วันที่ 4 : ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่ 5 : สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด+KING CROSS COFFEE SHOP HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอน – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)